Preskoči navigaciju Idi na dno stranice
Pritisnite enter za pretragu ili ESC za zatvaranje
Kontrast:
Veličina slova:
Kontrast:
Veličina slova:
06.04.2020. | općenito

Završena edukacija kroz projekt ActiveOSI

U Zagrebu je 12. ožujka 2020. završena edukacija prema verificiranom programu u sklopu EU projekta pod nazivom 'Jačanje kapaciteta osoba s invaliditetom za tržište rada', akronim ActivOSI.

Projekt je u cijelosti financiran od strane Europskog socijalnog fonda u ukupnom iznosu od 1.121.147, 02 kuna te je prijavljen u sklopu poziva na natječaj 'Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina' u okviru Operativnog programa 'Učinkoviti ljudski potencijali 2014 - 2020'.

Projektne aktivnosti usmjerene su na edukaciju i osposobljavanje osoba s invaliditetom kako bi ih se približilo tržištu rada i kako bi se doprinijelo povećavanju mogućnosti njihovog zapošljavanja. Osobe koje su sudjelovale u projektnim aktivnostima prošle su kroz program osposobljavanja za voditelja/icu športsko- rekreativnih aktivnosti za osobe s invaliditetom.

Riječ je o programu koji je verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a razvili su ga stručni suradnici Hrvatskog paraolimpijskog odbora.

Edukacija se najprije provela za jednu grupu ciljne skupine od 15 odraslih nezaposlenih osoba s invaliditetom u Rijeci, a potom je provedena i za 15 pripadnika ciljne skupine u Zagrebu.

Završetkom edukacije polaznici su stekli uvjerenje o osposobljavanju za poslove voditelja/voditeljicu sportsko rekreacijskih aktivnosti za osobe s invaliditetom koje se upisuje u e- radnu knjižicu, te će im biti dodijeljene diplome.

Ostale novosti Sve novosti