Preskoči navigaciju Idi na dno stranice
Pritisnite enter za pretragu ili ESC za zatvaranje
Kontrast:
Veličina slova:
08.11.2023. | općenito

HPO usvojio Radne definicije antisemitizma

Hrvatski paraolimpijski odbor usvojio je pravno neobvezujuće Radne definicije antisemitizma te definicije poricanja i iskrivljavanja istine o Holokaustu, kao i definicije antiromskog rasizma i diskriminacije, Međunarodnog saveza za sjećanje na Holokaust (IHRA).

Odluka je donijeta na sjednci IO HPO kako je ispod navedeno:

Hrvatski paraolimpijski odbor usvaja slijedeće akte koje je Vlada Republike Hrvatske usvojila na svojoj sjednici održanoj 20. siječnja 2023. godine, a iste su objavljene u Narodnim novinama NN br. 8/2023:

  1. Zaključak o usvajanju pravno neobvezujuće Radne definicije antisemitizma Međunarodnog saveza za sjećanje na Holokaust (IHRA), KLASA: 022-03/23-07/17, Urbroj: 50301-21/21-23-1.
  2. Zaključak o usvajanju pravno neobvezujuće Radne definicije poricanja i iskrivljavanja istine o Holokaustu Međunarodnog saveza za sjećanje na Holokaust (IHRA), Klasa: 022-03/23-07/17Urbroj: 50301-21/21-23-2.
  1. Zaključak o o usvajanju pravno neobvezujuće Radne definicije antiromskog rasizma i diskriminacije Međunarodnog saveza za sjećanje na Holokaust (IHRA), Klasa: 022-03/23-07/17, Urbroj: 50301-21/21-23-3.

Preporuča se svim članicama Hrvatskog paraolimpijskog odbora kao i udrugama i pojedincima u sustavu parasporta u Republici Hrvatskoj da u svome radu i djelovanju primjenjuju Zaključke Vlade Republike Hrvatske iz točke I. ove Odluke.

Ostale novosti Sve novosti